Rodinný dům Trend Plus Duo

Popis:
Rodinný dům TREND Plus DUO navazuje na náš nejmenší rodinný dům TREND Plus, využívá jeho dispozičních předností a díky úpravě na dvojdům snižuje nutné vynaložené náklady na realizaci stavby. Dvojdům je projektován na společné základové desce, vrchní stavby jsou od sebe navzájem dilatovány čím je umožněna postupná realizace. Rodinný dům je obdélníkového půdorysu 8,85 m x 7,27 m, moderního stylu s rovnou střechou bez podkroví umožňující majitelům 100% využití 2.NP bez omezení vyznačující se u rodinných domů zastřešených sedlovou střechou a díky konstrukčnímu systému využívající prefabrikované stropy velkou variabilitu vnitřního prostoru 2.NP. Opět na malé zastavěné ploše (62,70 m2) jsme pro vás připravili maximální užitnou plochu (95 m2). Dům je připraven poskytnout všem členům rodiny zázemí.

Obrazové informace připravujeme.

Kategorie: 4+1
Osob: 3-4 os
Rozměr: 7,85 m x 7,40 m
Zastavěná plocha: 62,70 m2
Užitná plocha: 95,00 m2
Obestavěný prostor: 401,65 m3
Úpravy RD: ANO
Dvojdům: ANO

Obsah projektové dokumentace:
Před objednáním projektové dokumentace možné objednat předprojektovou dokumentaci (půdorysy, pohledy + barevné řešení) pro odsouhlasení dotčenými orgány. Projektovou dokumentaci dodáváme dle požadavku investora jako přílohu k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) vypracovanou dle vyhlášky č.503/2006 Sb., přílohy č.4, nebo jako přílohu k žádosti o ohlášení stavby vypracovanou dle vyhlášky č.499/2006 Sb., přílohy č.1.

Cena projektu osazení do terénu: 15.000,- Kč
Cena projektu vrchní stavby: 27.000,- Kč
Cena stavby hobby: 2.600.000,- Kč
Cena stavby na klíč: 3.100.000,- Kč

 

© 2012-2024 Typové projekty NORDARCH - všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar