Typ G 30

Popis:
Zděná garáž pro 1 osobní automobil obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 3,48 m x 6,48 m, garáž je založena na betonových obvodových základových pasech a železobetonové desce. Obvodové zdivo z keramických (POROTHERM, HELUZ), nebo plynosilikátových (YTONG, HEBEL) tvárnic dle volby klienta tl. 300 mm.

Svislé konstrukce jsou izolovány proti zemní vlhkosti, dle požadavku klienta i proti radonu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s použitím vodotěsného podstřeší a použitím skládané střešní krytiny. Střešní konstrukce jsou tepelně izolovány. Vnitřní povrchová úprava garáže je provedena tenkovrstvými štukovými omítkami s následnou malbou v odstínu bílé, povrchová úprava podlahy – epoxidový nátěr (voděodolný, otěruodolný) s ukončením na svislých stěnách ve výšce 150 mm, vnější povrchová úprava svislých konstrukcí bez zateplení s použitím probarvené fasádní omítky. Garážová vrata plechová, nezateplená, výklopná. Klempířské konstrukce projektovány z TiZn plechu. Okenní výplně plastové. V garáži osazena 1xelektrorozvodnice, zásuvky 1x380V a 4x220V, osvětlení 3x nástěnné zářivkové těleso, objekt je nevytápěný.

Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro povolení stavby dle platných zákonů a vyhlášek.

  • Stavební část
  • Požárně bezpečnostní posouzení stavby
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Cena projektu osazení do terénu: 1.500,- Kč
Cena projektu vrchní stavby: 6.000,- Kč
Cena stavby na klíč: 140.000,- Kč

 

© 2012-2024 Typové projekty NORDARCH - všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar